Ar Preiļu novada domes atzinības rakstiem apbalvotie Preiļu novada iedzīvotāji 2001. – 2003. gadā

15.11.2004.

2001. gada 18. novembris


1. Aldis Adamovičs – Preiļu 1.pamatskolas direktors
2. Elma Aksjonova – SO “Glābiet bērnus” Preiļu nodaļas koordinatore
3. Nikolajs Bogdanovs – Preiļu slimnīcas ķirurgs
4. Juris Erts – Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks informātikas jautājumos
5. Zoja Gulbinska – a/s ”Preiļu siers” realizācijas daļas vadītāja
6. Gaida Ivanova – Preiļu novada jauniešu deju kopas “Gaida” vadītāja
7. Aina Kravale – SO “Preiļu sieviešu klubs” locekle
8. Tekla Mukāne  pensionāre
9. Edgars Mukāns – bijušo barikāžu dalībnieks
10. Alberts Marhilevičs – a/s “Preiļu siers” siera meistars
11. Maija Paegle – Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
12. Andrejs Pozdņakovs – P.U “Atvars” vecākais remontatslēdznieks
13. Igors Pličs – “Foto Maks” filiāles vadītājs
14. Jānis Stepiņš – Preiļu dekanāta dekāns
15. Jānis Seilis – z/s “Seiļi” īpašnieks
16. Pēteris Stafeckis – pensionārs
17. Gaļina Višņakova – Preiļu 2. vidusskolas skolotāja
18. Alberts Vucāns – Preiļu bērnu mūzikas skolas pasniedzējs


2002. gada 18. novembris


1. Elvīra Brovacka – Valsts kultūras inspektore Preiļu rajonā
2. Oļegs Boļšakovs – uzņēmuma “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītājs
3. Anita Ciša – a/s “Preiļu siers” vecākā meistare
4. Emīlija Daukšte – SIA “Preiļu saimnieks” komunālo maksājumu grāmatvede
5. Valentīna Firsova – Preiļu slimnīcas galvenā medmāsa
6. Lidija Grauze – Preiļu mūzikas skolas darbiniece
7. Janīna Jakovļeva – a/s “Preiļu siers” veļas pārzine
8. Silvija Kivko – Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja
9. Lidija Kažemāka – Aizkalnes pagasta centra kasiere
10. Andrejs Lācis – LR Zemessardzes 35. kājnieku bataljona kaprālis
11. Jānis Leumanis – SIA “Preiļu saimnieks” katlu operators
12. Jekims Lisicins – SIA “Preiļu saimnieks” autoceltņu automobiļa vadītājs
13. Igors Ļvovs – Preiļu slimnīcas ārsts anesteziologs
14. Nadežda Martinova – zemes ierīkotāja Preiļu pilsētā
15. Dzidra Preise –pensionāre
16. Digna Prodniece – Preiļu 1.pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā
17. Anatolijs Plivda – z/s “Olūts” īpašnieks
18. Pēteris Pokšāns – LR Zemessardzes 35.kājnieku bataljona virsnieka vietnieks
19. Jānis Rožāns – policijas seržants, Preiļu PI jaunākais iecirkņa inspektors
20. Jānis Skutels – Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs
21. Valdis Skujiņš –VS Teks vadītājs
22. Elita Šņepste – a/s “Preiļu siers” valdes priekšsēdētāja
23. Ņina Šņepste – Preiļu 2. vidusskolas grāmatvede
24. Irēna Timošenko – SO “Preiļu pensionāru apvienība” valdes priekšsēdētāja
25. Silvija Vaikule – Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra aptiekas vadītāja
26. Ingūna Zīmele- Preiļu novada kultūras centra vadītāja
27. Inga Zdanovska – Policijas virsleitnante, nepilngadīgo lietu inspekcijas galvenā speciāliste
28. Vasilijs Žarkovs – a/s”Preiļu siers” galvenais mehāniķis


2003. gada 23. augusts


1. Regīna Pastare – Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja
2. Viktorija Isajeva – Preiļu arodvidusskolas skolotāja
3. Taņa Kalvāne – Preiļu arodvidusskolas skolotāja
4. Aleksandrs Jakovļevs – SIA “Automobilists” direktors
5. Inna Stepanova – Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece
6. Silvija Berezovska – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja māksliniece
7. Santa Karina Oša – Preiļu mūzikas skolas pedagoģe
8. Ilga Gāga – Aizkalnes pamatskolas skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2004.