Preiļos diskutē par jaunas autoostas celtniecību

06.11.2004.

6. novembrī Preiļu novada domē uz sarunu par jaunas autoostas celtniecību bija uzaicināts SIA “Jēkabpils autobusu parks” direktora vietnieks Ivans Lavrinovičs, Rīgas Būvvaldes vadītājs Ints Pujāts un SIA “Nami” arhitekts Māris Malahovskis, kurš ir specializējies pilsētu apbūvē. Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis un priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs izklāstīja iespējamos variantus, lai tuvākā vai nedaudz tālākā nākotnē Preiļos uzbūvētu autoostu un labiekārtotu tās apkārtni.


Par jaunas autoostas nepieciešamību un iespējamajiem risinājumiem iedzīvotāji jau iepazīstināti informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”, kur domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis izklāstīja pašvaldības viedokli par šo jautājumu. Kādi jauni ieteikumi un rīcības varianti ir parādījušies sestdienas sarunas rezultātā?


Pieaicinātie speciālisti vairākkārt uzsvēra, ka svarīgi ir nesteigties, nepieņemt tādu lēmumu, par ko jau pēc trim vai pieciem gadiem būtu jānožēlo. Reizē jādomā par vairākām lietām. Ja būvēsim jaunu autoostu, nepieciešams pietiekoši liels laukums pie tās, lai bez grūtībām varētu iebraukt un izbraukt autobusi un būtu drošība gājējiem. Ņemot vērā citu Latvijas pilsētu pieredzi un pasažieru plūsmu, arhitekti uzskata, ka arī Preiļos sabiedriskā transporta izmantošana varētu pieaugt. Vēl viens svarīgs noteikums – ēkai un tās apkārtnei jāiekļaujas vēsturiskajā pilsētas apbūvē. Ņemot vērā pasažieru ērtības, autoostai jābūt daudzfunkcionālai, tā varētu būt divstāvu ēka.


Sarunas gaitā Preiļu novada domes vadība piedāvāja izdiskutēt arī citu iespēju – autoostas pārcelšanu no pilsētas centra, līdz ar to labiekārtojot neizmantotos vai daļēji funkcionējošos laukumus pilsētas robežās. Speciālistu viedoklis bija viennozīmīgs – ja autoosta atradīsies ārpus centra, pilsēta zaudēs.


Meklējot turpmāko risinājumu un ieklausoties arhitektu ieteikumos, pie sarunu galda būtu jāsēžas potenciālajiem investoriem – pašvaldībai, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, veikalu tīkla vai citu varbūtējo pakalpojumu izveidotājiem, jo vienlīdz svarīgs ir gan plānošanas jautājums, gan finansiālās iespējas.


Diskusijas gaitā radās, manuprāt, ļoti būtisks secinājums – svarīgi ir nevis ātri uzcelt jaunu autoostu esošās vietā, bet, izsverot visas iespējas, atrast visizdevīgāko kompleksa risinājuma variantu.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 06.11.2004.