Preiļu novada sociālā dienesta telpās strādā Rudzātu speciālās internātskolas C līmeņa klases bērni …

02.11.2004.


Preiļu novada domes Sociālā dienesta telpās no šī gada 1. septembra mācās Rudzātu speciālās internātskolas C līmeņa klase. Ar bērniem strādā skolotāja Helēna Stašulāne un audzinātājas Iveta Vibornā, Gaļina Ivanova un Aleksandra Ivanova. Skolotāja Helēna Stašulāne pastāstīja, ka grupā ir divpadsmit bērni vecumā no divpadsmit līdz divdesmit gadiem. Lai apgūtu nepieciešamo zināšanu minimumu, bērni strādā pēc 2., 5. un 7. klases apmācību programmām, ko skolotāji ir speciāli izstrādājuši, piemērojot katram bērnam individuāli. Tā kā daļa skolēnu nerunā, skolotāji un audzinātāji visvairāk strādā ar žestu valodu. Bērni sociālā dienesta telpās uzturas no plkst. 8.00 līdz 17.00, priekšpusdiena ir atvēlēta mācību stundām. Programmā ir paredzēta latviešu valoda, matemātika, apkārtnes mācība, mājturība. Ņemot vērā katra bērna iespējas, viņi mācās lasīt un rēķināt, strādā ar attēliem, apgūst saskarsmi. Par jauku tradīciju, kas aizsākusies jau iepriekš, veidojas dažādu svētku svinēšana kopā ar vecākiem. Māmiņas tika aicinātas uz Mātes dienas svinībām, bet visām ģimenēm kopā tika organizēti Ziemassvētki. 


Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne informēja, ka iepriekš C līmeņa klases apmācības notika Preiļu bērnudārzā “Pasaciņa”, bet sakarā ar telpu trūkumu bērnudārzā sociālā dienesta darbinieki ierosināja Rudzātu speciālās internātskolas klasei izmantot sociālā dienesta telpas. Lai mācību klasē un palīgtelpās veiktu remontu, līdzekļus 2000 Ls apmērā ziedoja Kristīgās palīdzības fonds, bet 2688 Ls bija Preiļu novada domes finansējums. Pagājušajā gadā tualešu remontam naudu iedalīja Bērnu un ģimenes lietu ministrija. Rudzātu speciālajai internātskolai ir noslēgts līgums ar Preiļu novada domi par telpu īri.


Par to, ka C līmeņa klases bērniem uzturēšanās sociālajā dienestā varētu būt saistīta ne tikai ar mācību procesu, liecina Diānas Vucānes teiktais: “Mācību gads C līmeņa klases bērniem turpinās tikpat ilgi kā pārējās vispārizglītojošajās skolās – no septembra līdz jūnijam. Ja vecāki lūgs strādāt ar bērniem arī skolas brīvlaikos, sociālais dienests nodrošinās tādu iespēju”.Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.11.2004.