Līču KN Ražas balle

02.10.2004.

2. oktobrī plkst. 20.00 Līču KN Ražas balle. Spēlē Arvīds un Ilze.
Ieeja – brīva.

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2004.