Vācija piedāvā ekspertus dažādās tautsaimniecības jomās

28.10.2004.


Vācijas valdības starptautiskā ekonomiskās sadarbības atbalsta programma SES (Senior Experten Service) kopš 1992.gada mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sabiedriskām organizācijām, pašvaldībām un izglītības iestādēm piedāvā  izmantot Vācijas valdības apmaksātus ekspertus – speciālistus ekonomisko, tehnisko un izglītības jautājumu risināšanai dažādās tautsaimniecības nozarēs: pārtikas pārstrādē, lauksaimniecībā, vieglajā rūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, farmācijā, mašīnbūvē un metālapstrādē, transportā un loģistikā, tirdzniecībā, medicīnā un sociālajā aprūpē, vides aizsardzībā, telekomunikācijās, biznesa procesu vadībā, tūrismā, viesnīcās un sabiedriskajā ēdināšanā, kultūrā, sportā un izglītībā.


Vācijas valdība sedz izdevumus , kas saistīti ar eksperta ierašanos, viņa darbu uzņēmumā vai organizācijā.


Uz projekta laiku Jums ir jānodrošina SES eksperta izmitināšana (nav obligāta viesnīca), ēdināšana (3 x dienā), kabatas nauda (~ Ls 3 dienā), tulks (ja ir nepieciešams), transports (ja ir nepieciešama nokļūšana no izmitināšanas vietas līdz darba vietai).
Projekta noteiktais ilgums ir laika posmā no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem, kā arī ir iespējams ekspertu uzaicināt atkārtoti.


Ja Jums ir radusies interese izmantot Vācijas valdības atbalsta programmu, zvaniet pa tālruņiem 9267840 vai 7279808 Dainim Locānam, programmas “Senior Experten Service” pārstāvim Latvijā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2004.