Preiļu novadā pabeigti SAPARD projekta atbalstītie autoceļu rekonstrukcijas darbi

29.09.2004.

29. septembrī komisija pieņēma ekspluatācijā Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra, Preiļu pagasta centra autoceļu un Preiļu pagasta Jaunatnes ielas rekonstrukcijas darbus. Atjaunoto ceļu kopējais garums sastāda 8700 m.
Projekta ietvaros Jaunatnes ielai 800 m garumā tika uzlikts asfalts, bet pagastu ceļi rekonstruēti, veicot caurteku izbūvi un tīrīšanu, uzberot grants segumu un uzstādot arī ceļa zīmes uz ceļiem. Būvdarbus veica būvuzņēmums SIA “Mikor”.
Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 236 720, 15 Ls. Preiļu novada dome piešķīra 56 171 Ls lielu finansējumu, 135 412 Ls ir ES līdzekļi, bet 45 137 Ls sastāda finansējums no valsts.
Pamatojoties uz SAPARD atbalsta programmu “Vispārējā lauku infrastruktūras uzlabošana”, dome ir iesniegusi Lauksaimniecības atbalsta dienestā projektu finansējuma saņemšanai no ES fondiem.

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2004.