Preiļos tiek veidota Valsts probācijas dienesta pārvaldes struktūrvienība

01.10.2004.

1. oktobrī Preiļu novada domē uz tikšanos ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju Jāni Eglīti bija ieradies Valsts probācijas dienesta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Dementjevs un pārvaldes saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Paulis Karaškevics. Sarunā piedalījās arī domes priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs un Preiļu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne. Tikšanās tēma – probācijas dienesta izveidošana Preiļos. Kā domi informēja Valsts probācijas dienesta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Dementjevs, dienesta struktūrvienības valstī tiek veidotas pēc tiesu piekritības.


Sarunas laikā tika pārrunāts jautājums par iespējamajām telpām dienestam un nolemts, ka tuvākajā laikā Valsts probācijas dienesta pārvalde izsludinās konkursu uz vadītāja amatu. Paredzams, ka dienestā Preiļos strādās deviņi darbinieki, ieskaitot vadītāju un vadītāja vietnieku.


Valsts probācijas dienesta funkcijās ietilpst izvērtēšanas ziņojumu sastādīšana par personām tiesām pēc prokurora pieprasījuma, palīdzības sniegšana personām, kas atgriežas no ieslodzījuma vietām, veidojot arī speciālus rehabilitācijas centrus. Sākot ar 2005. gada 1. janvāri, saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, probācijas dienests nodarbosies arī ar piespiedu darbu organizēšanu personām un sabiedrisko darbu organizēšanu jauniešiem, pamatojoties uz tiesas spriedumiem. Dienesta uzdevums būs arī probācijas programmu veidošana.


Desmit rajonos jau ir izveidotas šādas struktūrvienības, darbs valstī jāpabeidz 2005. gada februārī, izveidojot dienesta struktūras vēl astoņpadsmit rajonos.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2004.