Akcija “Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!”

13.10.2004.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonds (LNBAF) sadarbībā ar  Microsoft Latvia un Microlink Latvia uzsāk jaunu, visu Latviju aptverošu akciju „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!”. Akciju atbalsta arī Tilde un Panda Software Latvia. „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!” mērķis ir veicināt bibliotēku modernizāciju un nodrošināt to apmeklētājiem iespēju brīvi piekļūt visdažādākajai darbam, uzņēmējdarbībai vai studijām nepieciešamajai informācijai, palīdzot Latvijas bibliotēkām iekļauties Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmā jeb Gaismas tīklā. Vienoto informācijas sistēmu paredzēts īstenot līdz 2007. gadam, kad, realizējoties Gaismas tīklam, ikvienam Latvijas iedzīvotājam dzīves vietas tuvumā būs pieejama mūsdienīga bibliotēka, kurā būs vismaz piecas ar datoriem aprīkotas darba vietas, pieejams vienots Latvijas bibliotēku informācijas tīkls, piekļuve elektroniskajam katalogam un citai digitalizētai informācijai, kā arī tiks nodrošināta iespēja īsā laikā pasūtīt un saņemt grāmatu no citām bibliotēkām.
Gaismas tīklam ir stratēģiski svarīga nozīme informācijas sabiedrības veidošanā un iedzīvotāju nodrošināšanā ar mūsdienīgiem informācijas pakalpojumiem. Ir svarīgi, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu līdzvērtīgas iespējas lietot tādus mūsdienīgus saziņas līdzekļus kā Internetu un e-pastu. Šobrīd lasītāju piekļuve datoram un Internetam, īpaši pagastu bibliotēkās, ir ļoti sarežģīta. Daudzās pagastu bibliotēkās ir tikai viens dators, kuru lieto gan bibliotēkas darbinieki, gan lasītāji. Bieži vien darbam ar vienīgo datoru bibliotēkā notiek pierakstīšanās pat nedēļu iepriekš. Ir bibliotēkas, kur datoru un Interneta pieslēgumu nav vispār un ir tādas, kur datortehnika tiek lietota jau 10 gadus un ir novecojusi.


Šīs akcijas ietvaros uzņēmēji tiek aicināti, mainot datorparkus savā kompānijā, ziedot datortehniku kādai no Latvijas bibliotēkām. Uzņēmēju dāvātie datori palīdzēs pagastu bibliotēkām nodrošināt kvalitatīvāku un daudzveidīgāku informācijas pakalpojuma sniegšanu saviem lasītājiem.


Lattelekom ir pirmais uzņēmums, kas atsaucies šim aicinājumam. Šobrīd Lattelekom ziedotos datorus jau ir saņēmusi viena pagasta bibliotēka katrā no 26 Latvijas rajoniem. Četrās no šīm bibliotēkām – Pildas pagasta, Strenču pilsētas, Kabiles pagasta un Veclaicenes bibliotēkā – datora līdz šim nav bijis vispār. Piecās no datorus saņēmušajām bibliotēkām līdz šim nebija iespējas izmantot Internetu. Saņemot dāvātos datorus, pašvaldības šīm bibliotēkām ir nodrošinājušas Interneta pieslēgumu.


„Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!” plānota kā ilgtermiņa akcija. Tās nākamais datordāvināšanas pasākums iecerēts šā gada decembrī.


LNBAF mājas lapā www.gaisma.lv  tiks izveidota īpaši šai akcijai veltīta sadaļa. Tajā būs atrodama informācija par akciju un tās norisi, kā arī akcijā dalību pieteikušo bibliotēku apraksti, kas ļaus uzņēmējam izvēlēties konkrētu bibliotēku, kurai ziedot savu datortehniku. Šobrīd dalību akcijā pieteikušas ap 100 Latvijas bibliotēku. Aktīvākās akcijas dalībnieces ir Dobeles un Liepājas rajonu bibliotēkas. Katrs no šiem rajoniem akcijai iesniedzis 16 bibliotēku pieteikumus.


Ikvienu uzņēmēju, kas nolēmis atbalstīt kādu no Latvijas bibliotēkām, ziedojot tai savu IT aprīkojumu, aicinām apmeklēt www.gaisma.lv, iepazīties ar bibliotēku aprakstiem, izvēlēties savu bibliotēku, kurai ziedot datortehniku un aizpildīt akcijas anketu. LNBAF sazināsies ar uzņēmēju, lai vienotos par dāvātā datora saņemšanu.  Ziedotie datori tiks uzlaboti, nodrošināti ar mūsdienīgu programmatūru un nogādāti bibliotēkās. Šobrīd akcijas „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!” sadaļa LNBAF mājas lapā vēl ir tapšanas stadijā, taču tuvākajā laikā, izveidojot visu akcijā dalību pieteikušo bibliotēku sarakstu, nodrošināsim ikvienam ziedotājam iespēju Internetā izvēlēties savu bibliotēku – ziedotā datora saņēmēju.

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2004.