Preiļu novada dome slēdz līgumus par pilsētas ielu un pagastu autoceļu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu

13.10.2004.


Preiļu novada dome ir veikusi cenu aptauju Preiļu pilsētas un pagastu centru ielu attīrīšanai no sniega un slīdamības novēršanas pasākumu veikšanai pilsētā. Pašlaik tiek slēgti līgumi ar uzņēmējiem par minēto darbu veikšanu ziemas periodā.


Cenu aptaujas komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pilsētas galveno ielu – Rēzeknes, Daugavpils, Aglonas, Brīvības un Rīgas ielu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu ar a/s “Latgales ceļi” Jēkabpils filiāli. Pārējās pilsētas ielas no sniega attīrīs SIA “Preiļu saimnieks”. Aizkalnes pagasta autoceļu attīrīšanu no sniega veiks z/s “Druvas”, bet Preiļu pagastā – z/s “Ēdelveiss”. 


Galveno ielu attīrīšana no sniega izmaksās 7,08 Ls par katru kilometru, pārējo ielu tīrīšana – Ls 6,07 Ls, savukārt par lauku autoceļu attīrīšanu no sniega jāmaksā Ls 5,30 par katru ceļa kilometru.


Galveno ielu kaisīšana ar mitro sāli slīdamības novēršanai izmaksās Ls 9,71 par katru kilometru, ielu kaisīšana ar sāls un smilšu maisījumu – Ls 12,50, bet pārējo ielu kaisīšanu ar sāli un smilti SIA “Preiļu saimnieks” veiks par Ls 8,82 par katru kilometru.
Ja būs vajadzīga kompleksā ielu attīrīšana un nokaisīšana, par ielas katru kilometru būs jāmaksā 14,13 Ls, bet laukumu attīrīšana no sniega izmaksās Ls 0,41 par 100 m².


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2004.