20. oktobrī ekonomikas ministrs Juris Lujāns darba vizītē apmeklēja Preiļus …

20.10.2004.

20. oktobrī ekonomikas ministrs Juris Lujāns dosies darba vizītē uz Preiļiem, kur apmeklēs koģenerācijas staciju Preiļos un vienu no lielākajiem Preiļu novada uzņēmumiem – a/s “Preiļu siers”.


Ministrs apskatīs arī Preiļu pili – izcilu Latgales 19.gs. historisma laika arhitektūras paraugu un potenciālo tūrisma objektu.


Ministrs vizītes laikā tiksies ar Preiļu novada un rajona uzņēmējiem, Preiļu rajona pašvaldību vadītājiem, Preiļu novada domes deputātiem, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Runājot par ekonomiskās attīstības perspektīvām, iekšzemes kopprodukta dinamikas perspektīvām, Latgales uzņēmēju iespējām Latvijā un Eiropas Savienībā,  ministrs tikšanās laikā prezentēs Tautsaimniecības vienoto stratēģiju kā pamatdokumentu Latvijas ekonomiskajai attīstībai tuvākajiem 25 gadiem.


Plkst. 13.00 Raiņa bulvārī 28 (Kultūras nams) LR Ekonomikas ministra J. Lujāna un Preiļu domes priekšsēdētāja J. Eglīša
preses konference “Latgales ekonomiskās attīstības perspektīvas“

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2004.