Atbalstīts Preiļu novada domes projekts programmā

25.10.2004.


14. oktobrī Preiļu novada dome noslēdza granta līgumu projektam “Preiļu pils un parka rekonstrukcija Darījumu centra izveidei” Phare 2002 “Atbalsts projektu sagatavošanai” ietvaros. Piešķirtais finansējums – EUR 84 987,54, Domes līdzfinansējums EUR 60000.
Projekta mērķis – nodrošināt Preiļu pils un parka rekonstrukciju un attīstību, izstrādājot tūrisma marketinga un investīciju plānu, tehnisko un konkursa dokumentāciju.
Mērķa grupas ir tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu sniedzēji un lietotāji, potenciālie nodarbinātie tūrisma pakalpojumu un klientu apkalpošanas jomā.
Projekta iesniedzējs – Preiļu novada dome un projekta partneris – Preiļu rajona padome.
Tematiskās aktivitātēs:
1. aktivitāte „ Preiļu pils un parka mārketinga un investīciju plāna izstrāde”
2. aktivitāte „Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”
3. aktivitāte „Iepirkumu konkursu dokumentācijas un projekta pieteikuma sagatavošana  iesniegšanai ERAFā”
Projekta pieteikumu izstrādāja SIA „Konsultanti” darbiniece Inese Kursīte.

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2004.