Būvniecības regulējums


Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, sākot ar vispārīgiem normatīviem aktiem, tālāk plānošanas – projektēšanas sagatavošanas – projektēšanas – būvdarbu – īpašās būvniecības noteikumiem – ekspluatācijas un visbeidzot citiem saistošiem normatīviem aktiem, kā arī pieejams būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

Normatīvo aktu saraksts (www.em.gov.lv)  

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts  

Jaunā būvniecības regulējuma galvenās vadlīnijas (PDF) 

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam (PDF) 

Iesniedzamo dokumentu veids atbilstoši ēku grupām (PDF)  

Par e-pakalpojumu lietošanas uzsākšanu (PDF)

 

 

 


Atpakaļ