Būvvaldes lēmumi


2016. gada 25. maija būvvaldes sēdes 16/07 darba kārtība un protokols (PDF) 

2016. gada 14. aprīļa būvvaldes sēdes 16/6 darba kārtība un protokols (PDF) 

2015. gada 3. novembra būvvaldes sēdes 15/06 darba kārtība un protokols (PDF) 

2015. gada 2. novembra Pārskats par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem Nr.15/03P (PDF) 

2015. gada 11. septembra būvvaldes sēdes 15/05 darba kārtība un protokols (PDF) 

2015. gada 25. augusta būvvaldes sēde 15/04 darba kārtība un protokols (PDF) 

2015. gada 25. augusta Preiļu novada domes Būvvaldes sēdes Nr. 15/04 lēmums Nr. 3: Paziņojums par lēmumu izsniegt būvatļauju būvniecības ieceres “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielai /I kārta/ un Andreja Upīša ielas pārbūve /II kārta/ Preiļos” (PDF) 

2015. gada 25. augusta Nr.15/02P pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielai /I kārta/ Preiļos” no 15.06.2015 līdz 31.07.2015. (PDF)

Publiskās apspriešanas protokola 1. pielikums (PDF) 
Publiskās apspriešanas protokola 2. pielikums (PDF) 
Publiskās apspriešanas protokola 3. pielikums (PDF) 
Publiskās apspriešanas protokols nr.1 (PDF) 
Publiskās apspriešanas protokols nr.2 (PDF) 

2015. gada 9. aprīlī, Būvvaldes sēdes Nr. 15/02 darba kārtība un protokols (PDF) 

2015. gada 2. aprīlī Nr.15/01P Pārskats par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei“Preiļu apvedceļš Dienvidu virzienā” (PDF) 

2015. gada 21. janvārī Būvvaldes sēdes Nr. 15/01 darba kārtība un protokols (PDF) 

Sagatavotie arhitektūras plānošanas uzdevumi Preiļu novada domes būvvaldē:

2015. gadā2014. gadā |
2013. gadā | 2012. gadā | 2011. gadā |
2010. gadā | 2009. gadā | 2008. gadā | 2007. gadā |

 

 

Atpakaļ