Noderīgas vietnes


Ceļvedis uzņemējdarbības organizēšanā www.latvija.lv portālā 

Projektu fondi:
Fondu meklētājs Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā: http://www.rigaregion.lv/pub/main.php?lapa=157&oid=157

Atvērtie projektu konkursi: www.esfondi.lv mājas lapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=654 

 Latgales reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs: http://www.latgale.lv/lv/esfondi

Informācija uzņēmējiem – Latvijas investīciju attīstības aģentūra: www.liaa.gov.lv 

Informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā par aktuālajiem projektu konkursiem: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/

Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapa www.kkf.lv

http://www.eeagrants.lv

Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments

 

http://www.liaa.gov.lv

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra

http://www.viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra

http://www.vraa.gov.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

http://www.lid.lv

Lietišķās informācija dienests

http://www.lka.lv  

Latvijas kvalitātes asociācija

http://www.csb.gov.lv

Centrālais statistikas birojs

http://www.lga.lv

Latvijas garantiju aģentūra

http://www.lps.lv/jaunumi.php?lang=lv  

Latvijas pašvaldību savienība

http://www.lad.gov.lv

Lauku atbalsta dienests

http://www.llkc.lv

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

http://www.fktk.lv  

Finansu un kapitāla tirgus komisija

http://www.vmd.gov.lv

Valsts mežu dienests

http://www.ur.gov.lv

LR uzņēmumu reģistrs

http://www.esfondi.lv  

ES fondi

http://www.bizness.lv

Latvijas Nacionālais Biznesa portāls

http://www.mansbizness.lv

Portāls biznesam

http://www.tava.gov.lv

Tūrisma attīstības valsts aģentūra

http://www.bsrinterreg3a.net

Interreg 3a sekretariāts

http://www.razots.lv Ražots Latvijā
Atpakaļ