Budžets


Amatpersonu atalgojums

Amatpersonu (darbinieku) atalgojums par 2018. gada septembri (PDF)

Novada domes budžets 2018. gadam

Saistošie noteikumi Nr. 2018/11 "Grozījumi Nr.2 Preiļu novada domes Saistošajos noteikumos Nr.2018/02 "Par Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu" (PDF)
Domes priekšsēdētājas paskaidrojuma raksts (PDF)
PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA PAMATBUDŽETS (PDF) 
GROZĪJUMI PA EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODIEM (PDF) 

Saistošie noteikumi Nr. 2018/2 "Par Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu", t.sk. ieņēmumi, izdevumi, un saistošie noteikumi Nr. 2018/03 "Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam", t.sk. ieņēmumi un izdevumi (PDF)
2018. gada 22. jūnija pamatbudžeta grozījumi Nr.1 (PDF)

Novada domes budžets 2017. gadam

Saistošie noteikumi Nr.2017/1. "Par Preiļu novada 2017. gada pamatbudžetu", t.sk. ieņēmumi, izdevumi (PDF)
Saistošie noteikumi Nr.2017/2 "Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam", t.sk. ieņēmumi un izdevumu (PDF)
2017. gada 7. jūlija pamatbudžeta grozījumi Nr.1 un speciālā budžeta grozījumi Nr.1 (PDF)
2017. gada 28. septembra pamatbudžeta grozījumi Nr.2 (PDF)
2017. gada 6. oktobra pamatbudžeta grozījumi Nr.3 (PDF)

Novada domes budžets 2016. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 "Par Preiļu novada 2016. gada pamatbudžetu", ieņēmumi (XLS) un izdevumi (XLS)   
Saistošie noteikumi Nr.2 "Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam" (PDF) , speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (XLS) 
2016. gada 26. maija pamatbudžeta grozījumi Nr.1. (PDF)
2016. gada 29. septembra pamatbudžeta grozījumi Nr. 2. (PDF)

Novada domes budžets 2015. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1/03 "Par Preiļu novada 2015. gada pamatbudžetu", t.sk. ieņēmumi un izdevumi (PDF)  

2015. gada 30. aprīļa budžeta grozījumi nr.1 (PDF), t.sk. pa nozarēm (XLS), pa ekonomiskajiem kodiem (XLS) 
2015. gada 19. jūnija budžeta grozījumi nr.2 (PDF)   
2015. gada 27. augusta budžeta grozījumi nr.3 (PDF)  
2015. gada 29. oktobra budžeta grozījumi nr.4 (PDF) 
2015. gada 18. decembra budžeta grozījumi nr.5 (PDF)
2016. gada 28. janvāra budžeta grozījumi nr.6 (PDF)  

Saistošie noteikumi Nr.1/04 Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2015. gadam (PDF) 

2016. gada 28. janvāra speciālā budžeta grozījumi nr.1 (PDF) 

Novada domes budžets 2014. gadam 

Saistošie noteikumi Nr.1/09 "Par Preiļu novada 2014. gada pamatbudžetu", t.sk. ieņēmumi un izdevumi (PDF)  
Saistošie noteikumi Nr.1/10 „Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2014. gadam” (PDF)  

Novada domes budžets 2013. gadam 

Saistošie noteikumi Nr.1 Par Preiļu novada 2013. gada pamatbudžetu;, t.sk. ieņēmumi un izdevumi (PDF)
Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2013. gadam”, t.sk. specbudžets (PDF) 

Novada domes budžets 2012. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Preiļu novada 2012. gada pamatbudžetu”, t.sk. ieņēmumi un izdevumi (PDF) 
Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam”, t.sk. specbudžets (PDF) 

Novada domes budžets 2011. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Preiļu novada 2011. gada pamatbudžetu”, t.sk. ieņēmumi un izdevumi (PDF)
Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2011. gadam”, t.sk. specbudžets (PDF)

Novada domes budžets 2010. gadam

Saistošie noteikumi nr.1., t.sk. ieņēmumi un izdevumi (PDF)
Saistošie noteikumi nr.2., t.sk. specbudžets (PDF)

Novada domes budžets 2009. gadam

Preiļu novada domes budžets 2009. gadam, PDF

Novada domes budžets 2008. gadam

Preiļu novada domes budžets 2008. gadam, PDF
Preiļu novada 2008. gada budžeta paskaidrojuma raksts, PDF

Novada domes budžets 2007. gadam

Par novada domes budžetu 2007.gadam, PDF
Preiļu novada domes ieņēmumi 2007.gadā, PDF
Preiļu novada domes budžets 2007.gadam, MS Excel

Atpakaļ