ERAF projekti


Projekta nosaukums

Programma

Kopējās izmaksas

Projekta ieviešana

Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana 

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019

ERAF, SAM 8.1.2

EUR 2 417 449,94

05.04.2018 – 31.12.2020

Projekta nosaukums: “Rīteiropas vērtības”

Projekta nr. 5.5.1.0/17/I/007

 

ERAF, SAM 5.5.1.

 

EUR 6454208,16 

 

22.03.2018. – 31.12.2019.

Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība

Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/013

ERAF, SAM 5.6.2. 2.kārta

5 541 255.88

05.02.2018. – 04.02.2021.

Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība

Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/043

ERAF, SAM 3.3.1. 2.kārta

5 285 957.82

02.08.2018. – 01.11.2020.

Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība

Projekta Nr.5.6.2.0/18/I/009

ERAF, SAM 5.6.2. 3.kārta 1 577 556.70 16.08.2018. – 15.02.2021.
Atpakaļ