Pārrobežu projekti


PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS

PROJEKTA IEVIEŠANA

Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros/ ESTLATRUS TRAFFIC,  ELRI-109

 

1 876 570,00 EUR

2012.gada 2.aprīlis- 2015.gada 30.septembris
NOSLĒDZIES

Museum Gateway, LLB-2-208

 

1 428 494,77 EUR

2013.gada februāris -2014.gada decembris

Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās

  

299 880,60 EUR

2013.gada 1.marts – 2014.gada 31.decembris
(22 mēneši)

Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos/ Move for life,  LLB – 2 – 255

 

600 841,37 EUR

2013.gada 21.marts- 2015.gada 30.septembris(31 mēnesis)

Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE , ELRII – 349

 

579 932,68 EUR

2013.gada 1.jūlijs – 2015.gada 30.jūnijs (24 mēneši)

Projekti, kas noslēgušies 2012. un 2013 gadā 

 Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali/ “The White Bird”, LLIV-281

 

230 000,00 EUR

2011.gada novembris – 2013.gada aprīlis

Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos/ BELLA DVINA 2, LLB-1-098

 

1 789 387 EUR

2012.gada 7.februāris - 2014.gada 6.maijs, (27 mēneši)

 Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai”/„E-Water”, LLIII- 127

 

1 076 520 EUR

2010.gada 1.oktobris -2012.gada 10.oktobris

Atpakaļ