LEADER projekti


PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā, Nr.13-03-LL12-L413204-000019

 

18 230,89

2013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.septembris

Dienvidlatgales tērpu iegāde Saunas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim "Naktineica”, Nr.13-03-LL12-L413203-000001

 

 

6638,38

2013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.septembris

Preiļu novada Aizkalnes tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Nr.13-03-LL12-L413202-000001

 

14 227,68

2013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.jūnijs

Ielu vingrošanas laukuma izveide Preiļos, Nr.13-03-LL12-L413201-000001

  

  

10 484,99

2013.gada 15.jūlijs – 2014.gada 30.jūnijs

PROJEKTI LĪDZ 2014.GADAM

 

Saunas pagasta vasaras estrādes rekonstrukcija, Nr. 12-03-LL12-L413201-000007

  

8677,78

2012.gada decembris–2013.gada novembris

Pelēču kultūras nams, kā ērts, patīkamas un daudzveidīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju vieta, Nr. 12-03-LL12-L413202-000010

 

16 833,14

2012.gada 17.jūlijs – 2013.gada 30.novembris

Saunas sabiedriskā centra izveide Saunas TN telpās, Nr.11-03-LL12-L413201-000012

 

 

14 015,44

2011.gada 9.decembris – 2013.gada 31.augusts

Preiļu galdniecības izveide, Nr. 12-03-LL12-L413203-000007

 

 

8401,77

2012.gada 17.jūlijs – 2013.gada 30.jūnijs

Mobilā pacēlāja iegāde Preiļu novada Sociālajam dienestam,  Nr. 12-03-LL12-L413101-000008

 

 

4475,51

2012.gada 21.decembris– 2013.gada 31.maijs

Preiļu Biznesa inkubatora telpu labiekārtošana un mikroklimata uzlabošana kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Preiļu novada uzņēmējiem, Nr.11-03-LL12-L413101-000003

 

3885,22

2011.gada 9.decembris – 2012.gada 10.oktobris

Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas ”Celtnieku ielas” mikrorajonā, Nr.11-03-LL12-L413201-000004

 

 

8220,44

2011.gada 9.jūnijs – 2012.gada 30.septembris

Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana, Nr.10-03-LL12-L413202-000005

 

 

5671,57

2010/2011

Pelēču kultūras nams kā estētiski un vizuāli pievilcīgs sabiedriskais centrs iedzīvotājiem, Nr.10-03-LL12-L413201-000011

 

 

2900,44

2010/2011

Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā, Nr.10-03-LL12-L413101-000001

 

7084,48

2010/2011

Atpakaļ