Kohēzijas projekti


PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Ūdenssaimniecības attīstība Preiļos, II kārta (projekta iesniedzējs un īstenotājs SIA „Preiļu saimnieks”) 

  


3 832 512

2010/2011/2012/2013

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos,
Nr. 2001/LV/16/P/PE/007-3.6

 

1 093 045,82

2008/2009

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos,
Nr.2001/LV/16/P/PE/007-4.13

 

1 672 024,00

2008/2009

Atpakaļ