ERAF projekti


PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā”,
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075 

  

33 362,35

2014/2015

 

2012 / 2013 / 2014 

Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009

 

1 984 591,96

2013/2014

Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019

 

3 206 333,02

2013/2014

SIA "Preiļu slimnīca" ģimenes ārstu tīkla attīstība,
Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/103

 

135,828,69

2011 / 2014

 Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos,
Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/028

 

 

1 009 200,99

2012/2013

 

2009/ 2010/ 2011 / 2012 

Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/001

 

166,840,77

2011

Izglītības iestāžu informatizācija, Nr.2010/0047/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/581

 

 

2010/ 2012

 Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”,
Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/007 

 

663 379,83

2011

Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā,
Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006)

 

277 238,03

2009 / 2010

Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” 2. un 3.kārtas renovācija, Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/020

 

615 915,67

2009/2010

 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025

 

432 144,66

2010/2011

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011

 

538 160,95

2010/2011

 Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana,
Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/098

 

118,630.19

2009 / 2011

Atpakaļ