ESF projekti


PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē, Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090

 

12 884,00

2012.gada aprīlis- 2013.gada 31.janvāris

Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā,

Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/077

 

99 191,85

2012.gada 1.aprīlis – 2013.gada 30.jūnijs

Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/057/106

 

29 880,31

2010 - 2012

Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana, Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087

 

141 177,34

2011. gada 1.septembris - 2012. gada 31.decembris

Atpakaļ