Interešu un profesionālās ievirzes izglītība


Interešu izglītības programmas un pulciņi

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs
Adreses:  Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301, Tehniskās jaunrades nodaļa - Aglonas 24, Preiļi, LV–5301
Mājaslapas adrese: www.pbjc.edu.lv
Direktore - Aija Caune
t.65381397, e-pasts: preilubjc@pvg.edu.lv 


 Preiļu 1.pamatskola

Adrese: Daugavpils iela 34, Preiļi, LV–5301
Mājas lapas adrese: http://www.p1p.edu.lv 
Direktore - Nora Šņepste
t.65322749, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv 

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

VFS pulciņš

2.un 6.kl.

Inga Haritonova

2.

VFS pulciņš

3.-4.kl.

Jānis Ondzulis

3.

VFS pulciņš

8.-9.kl.

Ilmārs Madelāns

4.

Koris

5.-9.kl.

Oļegs Koļesničenko

5.

Vokālais ansamblis

1.kl.

Ilze Rožinska

6.

Tautas dejas

2.kl.

Ilze Broka

7.

Tautas dejas

3.kl.

Ilze Broka

8.

Tautas dejas

4.kl.

Gaida Ivanova

9.

Tautas dejas

5.-6.kl.

Gaida Ivanova

10.

Tautas dejas

7.-8.kl.

Gaida Ivanova

11.

Tautas dejas

7.kl.

Ilze Broka

12.

Bibliotēkas pulciņš

4.-9. kl.

Janīna Belajeva

13.

Vizuālās mākslas pulciņš

1.-4.kl.

Astrīda Čerpakovska

14.

Vizuālās mākslas pulciņš

5.-9.kl.

Marianna Abricka

 

Preiļu Valsts ģimnāzija
Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301
Mājas lapas adrese: http://www.pvg.edu.lv 
Direktore - Ligita Pauniņa
t.65322749, e-pasts: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Tautu deju kopa „Gaida”

10.-12.klase

Gaida Ivanova

2.

Tautu deju kopa „Dancari”

10.-12.klase

Ilze Broka

3.

Vokālais ansamblis

10.-12.klase

Ilze Rožinska

4.

Jauktais koris

10.-12.klase

Ilze Rožinska

5.

Folkloras kopa „Rūtoj”

10.-12.klase

Ilze Rožinska

6.

Vokāli instrumentālais ansamblis

10.-12.klase

Ilze Rožinska

7.

Aerobika (VSF)

10.-12.klase

Aina Leikuce

8.

Sporta spēles

10.-12.klase

Feoktists Pušņakovs

9.

Floristika

10.-12.klase

Elita Grigale

10.

Skolas vēsture (muzejs)

10.-12.klase

Natālija Pīzele

 

 Preiļu 2.vidusskola
Adrese: A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV–5301
Mājas lapas adrese: http://pvg.edu.lv/~preilu2vsk/
Direktore - Nadežda Hļebņikova 
t.65322184, e- pasts: preilu2vsk@pvg.edu.lv 

 N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Kokapstrāde

5.-7.kl.

Vjačeslavs Stepanovs

2.

Jauktais koris

10.-12.kl.

Olga Siliņa

3.

Masu koris

2.-4.kl.

Olga Siliņa

4.

Vokalais ansamblis

5.-7.kl.

Olga Siliņa

5.

Vieglatlētika

4.-10.kl

Aleksandrs Iļjins

6.

Akrobatika

3.-5.kl.

Olga Borisova

7.

Jautrās šķēres

4.kl.

Ludmila Osetrova

8.

Latviešu tautas dzīves ziņa

9.kl.

Rita Lazda

9.

Radošā varavīksne

5.-12.kl.

Oksana Dementjeva

10.

Skolēni eksperimentē

8.-9.kl.

Jeļena Podskočeva

11.

Ceļa satiksmes noteikumi velosipēdistiem

5.-6.kl.

Inna Zenovjeva

12.

Teātris

3.kl.

Ludmila Martinova

13.

Rokdarbi

6.-9.kl.

Ilona Podskočija

14.

Miniātūru teātris

6.-11.kl.

Nataļja Kondratjeva

15.

Teātris "Peremenka"

 5.-8.kl.

Larisa Arestova

16.

Mūsdienu dejas

1.kl.

Rimma Gavrilova

17.

Mūsdienu dejas

2.-3.kl.

Rimma Gavrilova

18.

Mūsdienu dejas

4.-6.kl.

Rimma Gavrilova

19.

Mūsdienu dejas

7.-9.kl.

Rimma Gavrilova

20.

Mūsdienu dejas

10.-11.kl.

Rimma Gavrilova

 

Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
Adrese: Celtnieku iela 2, Preiļi, LV-5301
Mājas lapas adrese: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/skolu_web/preiluvakvsk/index.php 
Direktore - Klavdija Zarāne
t.65321401, e-pasts: preiluvakvsk@pvg.edu.lv 

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Mūzika

12.kl.

Daina Erte

 

Priekuļu pamatskola
Adrese: Skolas iela 8, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323 
Mājas lapas adrese: http://skolasspogulis.anazana.com  
Direktore - Ruta Rožāne 
t.65329886, e-pasts: priekulupsk@pvg.edu.lv  

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Vokālais ansamblis „Brīnumiņš”

1.-9. kl.

Anita Fedotova

2.

Deju pulciņš „Zvaniņš”

1.-4..kl.

Anita Rubene

3.

Zīmēšanas pulciņš „Zīmulītis:

1.-4.kl.

Anita Puncule

4.

Teātra pulciņš „Sprīdītis”

6.-9.kl.

Diāna Bravacka

5.

Ticības mācības pulciņš „Jēzus draugi”

1.-4.kl.

Līga Jermoloviča

 

Pelēču pamatskola
Adrese: Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu novads, LV-5320
Direktore - Anna Karčevska  
t.65326155, e-pasts: pelecupsk@pvg.edu.lv 

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Sporta dejas

6.-8.kl.

Anna Sevostjanova

2.

Tautu dejas

1.-6.kl.

Anna Sevostjanova

3.

Floristika

1.-8.kl.

Dace Utināne

4.

Teātra pulciņš

5.-9.kl.

Sandra Kozere

5.

Vieglatlētika

1.-9.kl.

Inese Ledovskaja

6.

Sporta spēles

5.-9.kl.

Osvalds Šņepsts

7.

Koris

1.-4.kl.

Romualds Kairāns

8.

Vokālais ansamblis

1.-9.kl.

Romualds Kairāns

9.

Ticības mācības pulciņš

1.-4.kl.

Anna Vilcāne

 

Salas pamatskola
Adrese: Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
Mājas lapas adrese: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/skolu_web/salaspsk/index.html  
Direktore: Valentīna Liniņa
t.65326400, e-pasts: salaspsk@pvg.edu.lv 

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Koris

5.-9.kl

Aigars Krekels

2.

Novadpētniecība

5.-9.kl

Renāte Lozda

3.

Sports

1.-4.kl

Jevgēnijs Nesterovičs

4.

Sports

5.-9.kl

Jevgēnijs Nesterovičs

5.

Teātris

1.-4.kl

Zita Pastare

6.

Angļu valoda

1.,2.kl

Māris Skrivļa- Čevers

7.

Vides estētika

5.-9.kl

Lilija Upeniece

8.

Ritmika

1.-4.kl.

Irita Vaivode

9.

Ritmika

5.-9.kl

Irita Vaivode

10.

Vizuālā māksla

5.-9.kl

Anita Vjakse

11.

Dejas

5.-9.kl

Anita Vjakse

12.

Informātika

3.,4.kl

Anita Vjakse

 

 Profesionālās ievirzes programmas

 Preiļu mūzikas un mākslas skola
Adrese: Raiņa bulvāris 26, Preiļi, LV-5301
Direktors - Alberts Vucāns
t.65322542, e-pasts: preilumuzsk@pvg.edu.lv 

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Klavierspēle

1.-8.(9.) klase

Irina Skvorcova
Inese Orinska
Kristina Sauliša
Antoņina Mihailova
Gaļina Savicka
Ilze Savicka

2.

Akordeona spēle

1.-5. (6.) klase

Artūrs Savickis
Svetlana Stepanova

3.

Vijoļspēle

1.-8.(9.)klase

Laima Sondore
Ilona Laizāne

4.

Flautas spēle

1.-5.(6.)klase

Vladimirs Bondarenko

5.

Klarnetes spēle

Saksofona spēle

1.-5.(6.)klase

Oļegs Koļesņičenko

6.

Trompetes spēle

Eifonija spēle

Tubas spēle

Trombona spēle

Mežraga spēle

Alta spēle

1.-5.(6.)klase

Jānis Livdāns

7.

Vokālā mūzika – Kora klase

1.-8.( 9.)klase

Daiga Koļesņičenko
Edgars Znutiņš

8.

Vizuāli plastiskā māksla

1.-5. klase

Marianna Abricka
Veronika Smane
Kazimirs Anspaks
Anita Puncule

9.

Jauniešu pūtēju orķestris

10.-20.gadi

Oļegs Koļesņičenko
Jānis Livdāns

10.

Akordeonistu orķestris

10.-20.gadi

Artūrs Savickis

11.

Vijolnieku ansamblis

3.-9.klase

Ilona Laizāne
Laima Sondore

12.

Pūtēju ansambļi

2.-6.klase

Oļegs Koļesņičenko
Jānis Livdāns
Vladimirs Bondarenko

13.

Klavieru ansambļi

2.-9.klase

Irina Skvorcova
Inese Orinska
Kristina Sauliša
Antoņina Mihailova
Gaļina Savicka
Ilze Savicka

14.

Koris

2-9.klase

Edgars Znutiņš

15.

Vokālais ansamblis

1-2.klase

Alberts Vucāns

 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Adrese: Aglonas iela 24, Preiļi, LV-5301
Direktors - Romāns Petrovs
t.65322649, e-pasts: preilubjss@pvg.edu.lv 

N.p.k.

Programmas nosaukums

Mērķauditorija

Skolotājs

1.

Futbols

10 – 11 gadi

Imants Babris

2.

Futbols (meitenes)

13-14 gadi

Imants Babris

3.

Futbols

8-10 gadi

Vladimirs Točko

4.

Futbols

12-14 gadi

Vladimirs Točko

5.

Futbols

15-17 gadi

Viktors Martinovs

6.

Futbols

18-19 gadi

Viktors Martinovs

7.

Futbols

6-8 gadi

Jevģenijs Nesterovičs

8.

Futbols (meitenes)

16-19 gadi

Jevģenijs Nesterovičs

9.

Volejbols

7-10 gadi

Zoja Jakimova

10.

Galda teniss

7-10 gadi

Anatolijs Isajevs

11.

Galda teniss

11-14 gadi

Anatolijs Isajevs

12.

Galda teniss

19 gadi

Anatolijs Isajevs

13.

Basketbols

10-12 gadi

Jānis Ondzuls

14.

Vieglatlētika

11-14 gadi

Viktorija Neištadte

15.

Vieglatlētika

16-19 gadi

Viktorija Neištadte

16.

Vieglatlētika

9-11 gadi

Olga Borisova

17.

Vieglatlētika

13-16 gadi

Olga Borisova

18.

Vieglatlētika

16-19 gadi

Aleksandrs Iļjins

19.

Vieglatlētika

11-15 gadi

Inese Ļedovskaja

20.

Vieglatlētika

16-19 gadi

Leonīds Valdonis

Atpakaļ