Interešu un profesionālās ievirzes izglītība


Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvā padome 2012.gada maijā sāka pētījumu „Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma”. Tā rezultāti ataino pašreizējo situāciju interešu izglītības iestādēs Latvijā. Pētījuma darba grupā strādāja Rīgas, Talsu, Liepājas, Saldus, Bauskas, Preiļu, Daugavpils, Madonas un Cēsu interešu izglītības speciālisti.

2012.gada 29.jūnijā interešu izglītības iestāžu direktori - pētījuma autori - tikās ar izglītības ministru Robertu Ķīli, lai pārrunātu interešu izglītības aktualitātes Latvijā. Tikšanās reizē ministru iepazīstināja arī ar pētījumu un tā secinājumiem.

Plašāka informācija pētījuma ziņojumā (PDF, 5 MB)

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu KATALOGS. 2016./2017.mācību gads (PDF)

Atpakaļ