Preiļu Kultūras centrs
Adrese: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, LV 5301
Tālr. 65322200, 65381226, 29235318, e-pasts kcentrs@preili.lv
Kultūras centra vadītājs - Guntis Skrimblis
Kultūras centra vadītāja vietniece - Silvija Kurtiņa

Kultūras centra nolikums (PDF)
KC izcenojumi (PDF)


Aizkalnes tautas nams
Adrese: Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
Tālr. 65329348; e-pasts: mara.pudnika@preili.lv
Vadītāja: Māra Pudnika


Pelēču kultūras nams
Adrese: Liepu 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads
Tālr. 65326700, 28389465; e-pasts: bricemaija@inbox.lv
Vadītāja: Maija Brice


Saunas tautas nams
Adrese: Brīvības iela, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu novads
Tālr. 29488742; e-pasts: sauna@preili.lv
Vadītāja: Irēna Kuzņecova