Noderīgas saites


Informācijas portāls par un ap jauniešiem
http://www.jaunatneslietas.lv

Eiropas jaunatnes portāls
www.europa.eu/youth/index.cfm?l_id=lv

Eiropas jaunatnes forums
www.youthforum.org

Latvijas Studentu vortāls 
www.studentnet.lv

Jauniešu kultūras portāls
www.hc.lv

Jaunatnes informācijas tīkls
www.jaunatne-i.lv 

Eiropas darba mobilitātes portāls EURES (informācija par darba un mācību iespējām Eiropā)
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=lv

Portāls par darba un prakses iespējām jauniešiem 
http://www.prakse.lv/

Brīvprātīgā darba portāls
http://www.brivpratigais.lv/

Projekta „Tici sev!” portāls motivācijai un iedvesmai jauniešiem
http://www.ticisev.lv/lv/par-tici-sev/

Atpakaļ