Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs


Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs (turpmāk PNUC)  ir Preiļu novada domes izveidota Attīstības daļas sastāvdaļa.

PNUC darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā, veicinot inovatīvu ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu izveidi.

PNUC uzdevumi:

  1. materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana;
  2. juridiskās adreses nodrošināšana jaunajiem uzņēmējiem;
  3. atbalsta pakalpojumu (konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Latvijas Hipotēku un zemes bankas programmu pieejamību, apmācības, mārketinga aktivitātes u.c.) nodrošināšana;
  4. konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;
  5. inovācijas veicināšana;
  6. pieredzes apmaiņas organizēšana.

PNUC  mērķauditorija: 
jaunieši – skolēni, studenti, augstskolu beidzēji;
potenciālie un esošie uzņēmēji (mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi);
potenciālie investori;
vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu ekonomikas pasniedzēji;
iedzīvotāji, kurus interesē uzņēmējdarbības uzsākšana;
pašvaldību speciālisti u.c.

Informācija par Preiļu novadu (PDF, angļu valodā) 

Preiļu novada uzņēmējdarbības centra darba organizatoriskā shēma (PDF)

Kontaktinformācija:

Uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece
Mob.26636243
e-pasta adrese:  ineta.liepniece@preili.lv
Kooperatīva iela 6, (3.stāvs), Preiļi

Arhīvs
Informācija par uzņēmējdarbību Preiļu novadā (PDF, 2010.09.10)
Informācija par uzņēmējdarbību Preiļu novadā (PDF, 2008.10.17)

Uzņēmējdarbības konsultanta atskaites

2017. gads (PDF)
2016. gads (PDF)
2015. gads (PDF) 
2014. gads (PDF)
2013. gads (DOC)
2012. gads (DOC)
2011. gads (DOC) 
2010. gads (DOC) 
2009. gads (DOC) 
2008. gads (DOC) 

Atpakaļ