Preiļu novada domes komisijas


Komisija darījumu izvērtēšanai ar lauksamniecības zemi
Komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inta Klindžāne
Komisijas locekļi: Elza Spodra Elste, Sanita Līkais-Ivdre, Sanita Meļko

 

Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Anna Bulmeistare
Komisijas locekļi: Vitālijs Plivda, Inta Klindžāne 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.09.27)

Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Kurmeļova
Komisijas locekļi: Inta Klindžāne, Zenta Andrejeva 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.06.12)

Preiļu novada administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētājs Ēvalds Vilcāns
Komisijas locekļi: Jāzeps Bogotais, Svetlana Kurmeļova, Aija Leščanova, Dzintra Šmukste
Komisija darbojas, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu  kodeksu.

Preiļu novada vēlēšanu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele
Komisijas locekļi: Silvija Potapova, Aivars Podskočijs, Anita Rumpe, Aleksandrs Utināns, Normunds Skutelis
Komisijas sekretāre: Anna Bulmeistere
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 5. panta 1. daļu.

Preiļu novada iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Komisijas locekļi: Bonifācijs Kļavinskis, Irēna Rancāne, Kristīne Ruča, Irīna Elste
Komisija darbojas, pamatojoties uz "Publisko iepirkumu likumu".
Komisijas nolikums (PDF, 2014.12.22)

Preiļu novada administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Maruta Plivda
Komisijas locekļi: Valērijs Haritonovs, Juris Kovaļevskis

Preiļu novada sadarbības vienība (komisija) sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam
Sadarbības vienības (komisijas) vadītājs Andrejs Zagorskis
Sadarbības vienības (komisijas) locekļi: Anda Mihailova, Ritma Vigule, Anita Džeriņa, Elita Jaudzema, Anita Puga
Komisijas nolikums (PDF, 2012.11.29) 

Atpakaļ