Kartes


Preiļu pilsētas kartes (2012, gif) 

Preiļu novada karte (2012, gif) 
Preiļu novada karte 2011, jpg)
Preiļu novada karte (2011, PDF, 0.7 MB)
Preiļu novada tūrisma karte (2011, PDF, 4.7 MB)  

PREIĻU NOVADA teritorijas plānojuma 2003 – 2015 grafiskā daļa (pēdējie grozījumi apstiprināti ar Preiļu novada domes 25.07.2011. sēdes lēmumu, prot.Nr.11.p.3.):
Preiļu novada teritorijas pašreizējā izmantošana M 1:10000 (PDF 25 MB, p.s. kartes atvēršana var aizņemt ilgāku laiku) 
Preiļu pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana M 1:5000 (ar mēroga 1:10000 noteiktību) (PDF 1,6 MB) 
Preiļu novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10000 (PDF 28 MB, p.s. kartes atvēršana var aizņemt ilgāku laiku)

Preiļu novada karte (maps.google.lv) 


Skatīt lielāku karti

Atpakaļ