Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās


13.10.2018 - 21.10.2018

Pelēču pagasts

13. oktobrī

Plkst. 11.00 - Solkas kapi
Plkst. 11.50 - Vecuma kapi
Plkst. 12.40 - Krasnagorkas kapi
Plkst. 13.30 - Gornijašu kapi
Plkst. 14.20 - Bramaņu kapi
Plkst. 15.20 - Džeriņu kapi
Plkst. 16.30 - Pelēču kapi

Aizkalnes pagasts

13. oktobrī

Plkst. 13.00 - Gāgu kapi
Plkst. 14.00 - Raipoles kapi
Plkst. 15.00 - Daugaviešu kapi
Plkst. 16.00 - Jasmuižas kapi
Plkat. 17.00 - Bleidenes kapi

Saunas pagasts

13. oktobrī

Plkst. 11.00 -Pauniņu kapi
Plkst. 12.00 - Prīkuļu kapi
Plkst. 13.00 - Lakausku kapi
Plkst. 14.00 - Aizupiešu kapi
Plkst. 15.00 - Anspoku kapi

20. oktobrī

Plkst.11.00 - Jakušu kapi
Plkst. 12.00 - Skuteļu kapi
Plkst. 13.00 - Orīšu kapi
Plkst. 14.00 - Smelteru kapi
Plkst. 15.00 - Betišķu kapi

Preiļu pilsēta

20. oktobrī

Plkst. 15.00 - JAUNIE kapi
Plkst. 17.00 - LIELIE kapi

Preiļu pagasts

21. oktobrī

Plkst. 12.00 - Ribuļu kapi
Plkst. 13.00 - Seiļu kapi
Plkst. 14.00 - Pupāju kapi
Plkst. 15.00 - Ivdrīšu kapi
Plkst. 16.30 - Dzeņu kapi
Plkst. 17.30 - Šoldru kapi

Atpakaļ