Pelēču KN skatāma Antona Salīša izstāde "Kārklu simfonija latvju rakstos"


05.08.2018 - 21.09.2018

No 5. augusta līdz 21. septembrim Pelēču KN skatāma Antona Salīša izstāde "Kārklu simfonija latvju rakstos"

Atpakaļ