16. jūnijā Preiļu KN notiks Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9. klases izlaiduma svinīgs sarīkojums


16.06.2018

Atpakaļ