15. jūnijā Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums


15.06.2018

15. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

Atpakaļ