9. jūnijā Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas 12. klases izlaiduma svinīgs sarīkojums


09.06.2018

9. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas 12. klases izlaiduma svinīgs sarīkojums

Atpakaļ