9. februārī – Preiļu novada uzņēmēju un lauksaimnieku pasākums


09.02.2018

Preiļu novada Uzņēmēju un lauksaimnieku balle notiks 2018. gada 9. februārī Preiļu Kultūras namā. Sākums plkst. 19.00.

Pieteikšanās pagarināta līdz 1. februārim, zvanot Inetai Liepniecei, tālrunis 26636243 vai Elzai Spodrai Elstei, tālrunis 29426188.

Līdzi jāņem uzņēmumu raksturojoša dāvaniņa LOTERIJAI.

Atpakaļ