Aicinājums pieteikties kursiem gaļas liellopu ganāmpulka pārrauga darba tiesību iegūšanai Preiļos


06.09.2017

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties interesentus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā. 

Mācību norises laiks: tiek plānots – rudens, gadījumā ja tiks nokomplektēta grupa (15 - 20 klausītāji)

Mācību norises vieta: tiks precizēta uzsākot mācības.

 Mācību tēmas:

1. Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas un ganāmpulka atražošanas principi.

2. Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā.

3. Perspektīvās šķirnes, to vērtējums. Ciltsdokumentu kārtošana. Dzīvnieku ēdināšana.

Mācību maksa: atkarībā no grupas lieluma, provizoriski  70 EUR.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681

Atpakaļ