24. jūlijā sākas remontdarbi SIA „JOE” izstrādātajā būvprojektā „Pašvaldības ceļa „Anspoki – Stolderi pārbūve”


19.07.2017 - 31.08.2017

24. jūlijā sākas remontdarbi  SIA „JOE” izstrādātajā būvprojektā „Pašvaldības ceļa „Anspoki – Stolderi pārbūve”.
Projekts paredz ceļa pārbūvi - atjaunojot grants ceļa segumu, nomainot caurtekas un sakārtojot lietus ūdens notekgrāvjus.  Darbus veic SIA “Saldus ceļinieks”.
Līdz ar darbu uzsākšanu tiek noteikti satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības autoceļa „Anspoki – Stolderi”, lūgums iepriekš izplānot maršrutus un izvēlēties alternatīvos apbraucamos ceļus. 
Paldies par sapratni!.

Atpakaļ