Piešķirs līdzekļus


07.07.2017

7. jūlija Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt Preiļu novada vieglatlēta Normunda Ivzāna iesniegumu un piešķīra finansiālu atbalstu 400 eiro apmērā līdzdalībai Eiropas veterānu čempionātā vieglatlētikā Dānijā  no 27. jūlija līdz 6. augustam.

Tāpat domes sēdē tika izskatīts Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes dekāna Jāņa Stepiņa iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu projektam “Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes baznīcas sanitārā mezgla būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai”. Par šo projektu Latvijas Republikas tieslietu ministrija ar draudzi ir noslēgusi līgumu saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017. gadam” 4. pielikumu ”Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem” 72 500,00 eiro apmērā. Iepirkuma procedūras  rezultātā SIA “Preiļu celtnieks”  piedāvāta summa ir 75 490,48 eiro, līdz ar to projekta realizācijai  nepieciešami papildu līdzekļi 2 990,48 eiro apmērā. Sēdē deputāti nolēma atbalstīt projektu un šo trūkstošo summu piešķirt.

Domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzekļus 3000 eiro apmērā arī Preiļu 2. vidusskolai bērnu rotaļu kompleksa aprīkojuma iegādei, uzstādīšanai un bērnu laukuma labiekārtošanai. Rotaļu komplekss pamatā būs paredzēts bērnudārza grupiņai, kā arī sākumskolas bērniem. To iekārtot paredzēts līdz 1. septembrim.

Finansējums tiks piešķirts arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mācību kabinetu remontam 6773,65 eiro apmērā. Remontu paredzēts veikt 2. stāva 5 mācību kabinetos.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Atpakaļ