Pasākumi Preiļu novadā veltīti Latgales kongresa un LATVIJAS simtgadei


14.02.2017 - 01.01.2019

Laiks

Vieta

Pasākuma nosaukums

Pasākuma rīkotājs

2017. gada janvāris - maijs

Visas novada skolas

Koncerti novada skolās.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

2017. gada

10. februāris - 28. februāris

Bērnu un Jauniešu centrs

Konkursa “PLAKĀTS SVĒTKOS” darbu izstāde.

Bērnu un Jauniešu centrs

2017. gada 23. februāris

Preiļu 1. pamatskolas svinību zāle

LR Pilsoņu kongresam 25. Tikšanās ar Pilsoņu kongresa fonda vadītāju Krišu Kapenieku.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs sadarbībā ar Preiļu 1. pamatskolu

2017. gada februāris

Preiļu Galvenā bibliotēka

Sarunu cikls: “Ja Latvija ir mūsu Tēvu zeme, tad Latgale ir mūsu māte” (L. Lubāne).

Preiļu Galvenā bibliotēka

2017. gada februāris

Preiļu KN izstāžu zāle

Izstāde “Jānis Streičs: cilvēki, filmas, laikmets”.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Rīgas kinomuzejs

2017. gada februāris

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Muzeja dāvana pilsētai dzimšanas dienā.
Krājuma fotokolekcijas digitālā izstāde “Pagātnes mirkļi”.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

2017. gada

pavasaris - rudens

Preiļu 1. pamatskolas iekšpagalms

100 rozes Latvijas simtgadei. Rožu stādīšanas akcija.

“Zaļās klases” labiekārtošana – kopienas pilsoniskās līdzdalības akcijas ar skolēnu, vecāku un skolotāju iesaistīšanos.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Preiļu politiski represēto biedrība,
Preiļu 1. pamatskola

2017. gada 10. marts

Preiļu Galvenā bibliotēka

Sarunu cikls: “Ja Latvija ir mūsu Tēvu zeme, tad Latgale ir mūsu māte” (L. Lubāne).

Preiļu Galvenā bibliotēka

2017. gada  25. marts

 

Preiļu Romas katoļu draudzes dievnams

Aizvestajiem. Aizlūgums. Ugunīga sliežu ceļa veidošana pie politiski represēto pieminekļa.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Politiski represēto biedrība

2017. gada  31. marts

 

Preiļu KN

 

FRANCIS TRASUNS – izcilais  kultūras un  garīgais darbinieks. Tikšanās ar grāmatas “Klūgu Mūks” autori Ingu Ābeli.

Preiļu KN

2017. gada  1. aprīlis

 

Muzejs “Kolnasāta”

FRANCIS TRASUNS – valstsvīrs un literāts. Muzeja “Kolnasāta” apmeklēšana organizētām Preiļu novada iedzīvotāju grupām.

Preiļu KN

 

2017. gada

10. aprīlis - 14. aprīlis

Bērnu un Jauniešu centrs

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skates – konkursa “Latgales toņi un pustoņi’ 1. kārta.

Bērnu un Jauniešu centrs

2017. gada  16. aprīlis

Aizkalnes estrāde

Sagaidīsim Latvijas simtgadi, stiprinot tautas tradīcijas – Lieldienu lustes Aizkalnē.

Aizkalnes TN

2017. gada  22. aprīlis

Pelēču KN

„Tec saulīte tecēdama” – folkloras kopu sadziedāšanās latviešu tautas gara mantojuma tradīcijās.

Pelēču KN

2017. gada  26. aprīlis

 

Preiļu 1. pamatskola bibliotēkas lasītava

Radošās darbnīcas vēstures un sociālo zinību skolotājiem: “Problēmjautājumi Latvijas neatkarības veidošanās periodā: Latgales īpatnības”. Dr.hist. Toma Ķikuta lekcija. Darbnīcu vada Latvijas Nacionālā vēstures muzeja muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka.

Skolotāju profesionālās pilnveides pasākumu  cikla moto: “Ir Latgale mūsu…”.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Preiļu 1. pamatskola

2017. gada  28. aprīlis

 

Preiļu KN

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skate – konkurss “LATGALES TOŅI UN PUSTOŅI” – 2. kārta.

Bērnu un Jauniešu centrs

2017. gada  28. aprīlis

Preiļu 2. vidusskola

Latgales kongresa 100-gadei veltīta konference.

Preiļu 2. vidusskola

2017. gada aprīlis

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Koncerts “Latgales skaņas”.  

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

2017. gada aprīlis

Preiļu Galvenā bibliotēka

Sarunu cikls: “Ja Latvija ir mūsu Tēvu zeme, tad Latgale ir mūsu māte” (L. Lubāne).

Preiļu Galvenā bibliotēka

2017. gada  1. maijs

 

Preiļu KN

FRANCIS TRASUNS – Latgales teātra izveides iniciators. Rēzeknes Tautas teātra izrāde Broņislavs Vaļpītrs “Patentētais inteliģents”.

Preiļu KN

2017. gada  3. maijs

Preiļu KN

Latgales kongresa simtgadei veltītās grāmatas "Latgalietis XXI gadsimtā" atklāšanas svētki.

Preiļu KN

2017. gada  4. maijs

Preiļu KN

Baltā galdauta svētki.

Preiļu KN

2017. gada  4. maijs

 

Pelēču politiski represēto piemineklis

100 rozes Latvijas simtgadei. Rožu stādīšanas akcija.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Preiļu politiski represēto biedrība

2017. gada  4. maijs

Preiļu pilsēta

Ozolu stādīšana Latvijas Valsts un Latgales kongresa simtgadei Latgales pašvaldībās.

Preiļu novada dome

2017. gada  12. maijs

Preiļu KN

Latvijas novadu sadraudzības projekta “NOVADI SADANCO PREIĻOS” pasākums.

Bērnu un Jauniešu centrs

2017. gada  20. maijs

 

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Eiropas starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” pasākums “Laika rats”.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

2017. gada maijs

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Erudīcijas konkurss “Latvijai -100”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gada maijs

Preiļu 2. vidusskola

Svinīgs pasākums “Par skolas godu”.

Preiļu 2. vidusskola

2017. gada maijs

Preiļu 2. vidusskola

LR Neatkarības  atjaunošanas dienai veltīts pasākums.

Preiļu 2. vidusskola

2017. gada

1. jūnijs - 3. jūnijs

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Baltijas valstu (Lietuvas, Latvijas, Igaunijas) sadraudzības mākslas skolu plenērs.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

2017. gada  14. jūnijs

Preiļu Romas katoļu draudzes baznīca

Preiļu skolotāju kora koncerts 1941. gada 14. jūnijā aizvesto piemiņai.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Preiļu politiski represēto biedrība

2017. gada  24. jūnijs

Preiļu muižas kapela

Koncerts Jāņa Eglīša piemiņai.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

2017. gada jūnijs

Preiļu galvenā bibliotēka

Tematiska ceļojošā izstāde  “Pāri slieksnim” . Latgales kongresam – 100.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Latgales kultūrvēstures muzejs

2017. gada 6. augusts

Holokausta upuru memoriāls

Piemiņas pasākums nogalinātajiem Preiļu ebrejiem ar Preiļu Goda pilsoņa Dāvida Zilbermana piedalīšanos.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
muzejs “Ebreji Latvijā”

2017. gada vasara

Preiļi

Pārgājiens “Mana daļa Latgales”.

Jauniešu centrs “ČETRI”

2017. gada 14. septembris

Preiļu Galvenā bibliotēka

“Skani, dzymtō volūda!” – latgaliešu valodas dzejas pasākums.

Preiļu Galvenā bibliotēka

2017. gada 16. septembris

Preiļu KN izstāžu zāle

Latvijas ainava.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

2017. gada  29. septembris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Garšu laboratorija “Izgaršo Latviju”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gada septembris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Izstāde “Ziedu paklājs Latvijai”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gada

septembris – oktobris

Preiļu 1. pamatskola

Ceļojoša izstāde “Latgales kongresam -100”.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs,
Preiļu 1. pamatskola

2017. gada

septembris – oktobris

Preiļu 1. pamatskola

Foto izstāžu cikls “Mana Latvija gadalaikos”. Moto: mana labākā fotogrāfija Latvijai.

Preiļu 1. pamatskola

2017. gada oktobris

Preiļu 1. pamatskolas bibliotēkas lasītava

Radošo darbnīcu vēstures un sociālo zinību skolotājiem: “Problēmjautājumi Latvijas neatkarības veidošanās periodā: Latgales īpatnības” izstrādāto un aprobēto mācību materiālu apkopošana un analīze. Darbnīcu vada Latvijas Nacionālā vēstures muzeja muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka.

Preiļu 1. pamatskola

2017. gada oktobris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Literāra pēcpusdiena “Latvija dzejnieku un jauniešu acīm”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gada oktobris

Preiļu Galvenā bibliotēka

Lekcija “Latgales un Preiļu reģiona vietvārdi – senvēstures īpatnību glabātāji”.                  

Preiļu Galvenā bibliotēka

2017. gada oktobris

Saunas TN

“Manas tautas dziesmas Latvijai” - koncertuzvedums.

Saunas TN

2017. gada 10. novembris

 

Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljonā

Patriotisma stunda novada skolu jauniešiem.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

2017. gada

11. novembris –

18. novembris

Novada izglītības iestādēs

TĒVZEMES nedēļa novada izglītības iestādēs.

Bērnu un Jauniešu centrs

2017. gada 17. novembris

Pelēču KN

“Nav mīļākas par tevi Tēvu zeme” – Latvijas Valsts 99. gadadienai veltīts svinīgs pasākums (koncerts).

Pelēču KN

2017. gada 18. novembris

Preiļi, Raiņa bulvāra 19 laukums

Akcija “Spēka zīmes - svētku gaismā”.

Preiļu KN

2017. gada 18. novembris

Preiļu KN

“Zynu zynu tāva sātu…” – Latvijas Valsts proklamēšanas 99. dzimšanas dienas sarīkojums.

Preiļu KN

2017. gada novembris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Tēvzemes nedēļa: Piedalīšanās novada pasākumos; “Izgaismosim ģimnāziju”; Svinīgais koncerts; Tikšanās ar nozīmīgiem cilvēkiem.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Tēvzemes nedēļa (ierindas skate, patriotisma stundas, fotoizstāde “Ceļojam un iepazīstam Latviju” u.c.).

Preiļu 2. vidusskola

2017. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Pasākumu cikls “A. Paulāna iela – manas skolas iela” (konkursi, tikšanās, izstādes, radošās darbnīcas u.c.).

Preiļu 2. vidusskola

2017. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Tēvzemes nedēļa – patriotisma stundas, radošās darbnīcas,  erudīcijas konkursi, svinīgais pasākums / koncerts veltīts Latgales kongresa 100- gadei “Trešā zvaigzne zvaigznājā“.

Preiļu 1. pamatskola

2017. gadā

Preiļi

Pasākums jauniešiem “Pārsteidzošā Latgale”.

Jauniešu centrs “ČETRI”

2017. gada janvāris  –

2018. gada decembris

Preiļu 1. pamatskola

Foto izstāžu cikls “Mana Latvija gadalaikos”. Moto: mana labākā fotogrāfija Latvijai!

Preiļu 1. pamatskola

2017. gada decembris  –

2018. gada oktobris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Lasījumu “100 Latvijas izcilās personības” cikls.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gada rudens –

2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Lasīšanas akcija “1000 grāmatas līdz Latvijas 100-gadei”, visa skolas kolektīva kopdarbība.

Preiļu 1.pamatskola

2017. gada rudens –

2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Skolēnu radošo darbu krājuma veidošana un izdošana kā veltījums Latvijas 100-gadei “Manas pilsētas ielu stāsti cauri gadiem”!

Preiļu 1.pamatskola

2017. gada rudens –

2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Veidojam skolas vēstures telpu “Manas saknes manā zemē – skolas vēstures istabas izveide, skolas muzeja izglītojošo programmu telpu paplašināšana, dzīvās vēstures, klases izveide”.

Preiļu 1. pamatskola sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju

2017. gads – 2018. gads

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Piedalīšanās Valsts ģimnāziju aktivitātēs.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gads  – 2019. gads

Preiļu 2. vidusskola

Pa simtgades atmiņu takām.
Par katru 10gadi spilgtāko notikumu apkopojums (vēsture, personības, izglītība u.t.t.).

Preiļu

2. vidusskola

2018. gada garumā

Preiļu Galvenā bibliotēka

 Pasākumu cikls “Latvijas stāsti”.

Preiļu Galvenā bibliotēka

2018. gada garumā

Preiļu Galvenā bibliotēka

Informatīvi izglītojošs pasākumu cikls “Iepazīstam Latvijas novadus: Latgale, Zemgale, Vidzeme, Kurzeme”.

Preiļu Galvenā bibliotēka

2018. gada janvāris

Preiļu 1. pamatskola

Radošās darbnīcas “Latvija var” jaunie zinātnieki un pētnieki Latvijas nākotnei.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gada februāris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, veltīti Latvijas simtgadei.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada 21. aprīlis

Pie Pelēču brīvdabas estrādes

Akcija “Ozolu spēka paēnā”.

Pelēču KN

2018. gada 18. maijs

 

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Izstādes “Muzejs stāsti Latvijai” atvēršanas svētki.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

 

2018. gada maijs

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Erudīcijas konkurss “Latvijai -100”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada maijs

Preiļu 2. vidusskola

LR Neatkarības  atjaunošanas dienai veltīts pasākums.

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada maijs

Preiļu 2.vidusskola

Akcija “100 grāmatas latviešu valodā”.

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada maijs

Preiļu 2. vidusskola

Svinīgs pasākums “Par skolas godu”.

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada jūnijs

Preiļu parka estrāde

“Par šo zaļo zemes malu..” – Starptautiskais tautas mākslas festivāls.

Preiļu KN

2018. gada 2. pusgads

Preiļu Galvenā bibliotēka

Latvijas Nacionālās e-enciklopēdijas prezentācija.

Preiļu Galvenā bibliotēka,
Latvijas Nacionālā bibliotēka

2018. gada 7. jūlijs

Pie Pelēču KN

“Raiba, raiba tēvu josta” – ziedu paklāja veidošana.

Pelēču KN

2018. gada augusts

Saunas TN atpūtas laukums

“Tev mūžam dzīvot Latvija” - ziedu paklāja veidošana.

Saunas TN

2018. gada  29. septembris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Garšu laboratorija “Izgaršo Latviju”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada septembris

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Preiļu novada vizuālās mākslas konkurss.

Preiļu Mūzikas  un mākslas skola

2018. gada septembris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Domrakstu konkurss jauniešiem.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada septembris

Preiļu 1. pamatskolas pagalmi

Ziedu paklājs  “Latvijai 100”.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gada septembris

Preiļu novada teritorijā

Velobrauciens “Iepazīsti savu novadu”.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gada oktobris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada oktobris

Preiļu 2. vidusskola

Skolēnu novēlējumi Latvijai 100 gadu jubilejā.

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada oktobris

Preiļu 1. pamatskola

Sporta stafete “Latvijai - 100”.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gada 17. novembris

Pelēču KN

“Ai  tēvu  zeme stūru stūriem” – Latvijas Valsts 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kurā atspoguļojas Pelēču pagasta ievērojamākās vietas un izcilākie cilvēki.

Pelēču KN

2018. gada 18. novembris

Preiļu KN

“Zynu zynu tāva sātu…” – akcijas Spēka zīmes “Preiļiem 90 – Latvijai 100!” ietvaros veidosim Latvijas karti. Svinīgs Valsts svētku sarīkojums.

Preiļu KN

2018. gada novembris

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koncertzāle

Latvijas valsts Proklamēšanas 100 gadadienai veltīts koncerts.

Preiļu Mūzikas  un mākslas skola

 

 

 

2018. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Akcija “100 grāmatas latviešu valodā”.

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Pasākumu cikls “A. Paulāna iela – manas skolas iela” (konkursi, tikšanās, izstādes, radošās darbnīcas u.c.).

Preiļu

2. vidusskola

2018. gada novembris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Svētku lielais koncerts.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada novembris

Aizkalnes TN

„Daudz laimes Latvija!” – Latvijas simtgadei veltīts svinīgs sarīkojums.

Aizkalnes TN

2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Starpnovadu vispārizglītojošo skolu starpdisciplinārais erudīcijas konkurss “Latvijai 100”.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gada novembris

Preiļu KN

Patriotisma nedēļa. Konkursi, radošās darbnīcas, fotoizstāde, lāpu gājiens. Svinīgais koncerts “Mēs visi Latvijai”, veltījums Latvijas simtgadei.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gadā

Preiļi

Mākslas akcija “Preiļi=Latvija”.

Jauniešu centrs “ČETRI”

2018. gadā

Preiļi

Tikšanās cikls “Dzimis Preiļu novadā” (3 – 5 tikšanās).

Jauniešu centrs “ČETRI”

2019. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Tēvzemes nedēļa (ierindas skate, patriotisma stundas, fotoizstāde “Ceļojam un iepazīstam Latviju” u.c.).

Preiļu

2. vidusskola

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Atpakaļ