Sociālā palīdzība un pakalpojumi


Preiļu novada domes
LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 18.06.2010., pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr.503)

Aglonas iela 1a, Preiļi LV-5301
Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars 

Darbinieku kontaktinformācija 

Labklājības pārvaldes nolikums (PDF, 2016.03.28)

Labklājības pārvaldes shēma (PDF)

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārskats par darbu 2017. gadā (PDF)
Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārskats par darbu 2016. gadā (PDF)

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centra nolikums (PDF, 2016.05.03) 
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centra nolikums (PDF, 2016.05.03)
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Aprūpes mājas biroja nolikums (PDF, 2016.08.26)
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pakalpojumu centra "Līči" nolikums (PDF, 2016.08.15.)
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionāta "Preiļi" nolikums (PDF, 2016.05.03)

Pārskats par Preiļu novada sociālā dienesta darbu 2015. gadā (PDF)
Pārskats par Preiļu novada sociālā dienesta darbu 2014. gadā (PDF)
Pārskats par Preiļu novada sociālā dienesta darbu 2013. gadā (PDF)
Pārskats par Preiļu novada sociālā dienesta darbu 2011. gadā (PDF)

Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2015. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2014. gadā
(XLS) 

Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2013. gadā
(XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2012. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2012. gadā (PDF) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2011. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2010.gadā (PDF) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2010.gadā (XLS) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2009.gadā (PDF) 
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2008.gadā (XLS)

Par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā 2008.gadā (PDF)
Pārskata analīze par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2007. gadā (PDF)
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2007. gadā (XLS)
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Preiļu novadā 2006. gadā (XLS)

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2015. gadā (XLS)
Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2014. gadā (XLS) 
Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2013. gadā
(XLS) 

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2012. gadā
 (XLS) 
Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 2011. gadā (XLS)

Atpakaļ