Iepirkumi


Meklēšana


Atrasti iepirkumi 150

1 2 3 4 ...8

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
11.12.2017 PND 2017/31M Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada ziemas periodā 22.12.2017 Aktīvs
16.11.2017 PND 2017/29M Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” 28.11.2017 Pabeigts
01.11.2017 PND 2017/28M ERAF Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Rīgas ielas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos” 13.11.2017 Aktīvs
31.10.2017 PND 2017/27AK ERAF Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos 06.12.2017 Aktīvs
25.10.2017 PND 2017/25AK Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām 15.11.2017 Pārtraukts
24.10.2017 PND 2017/26M Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017/2018.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas) 06.11.2017 Pabeigts
10.10.2017 PND 2017/24SP Lietavu (plūdu) izraisīto avārijas seku novēršana Preiļu novadā 05.10.2017 Pabeigts
13.09.2017 PND 2017/23AK ERAF Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 1. un 2. kārtas būvdarbi 17.10.2017 Aktīvs
12.09.2017 PND 2017/22AK ERAF Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana 17.10.2017 Aktīvs
22.08.2017 PND 2017/21AK ERAF Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos 14.09.2017 Pārtraukts
19.07.2017 PND 2017/19AK ERAF Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos 16.08.2017 Pabeigts
18.07.2017 PND 2017/20M Preiļu vasaras estrādes izbūve un divu tiltiņu atjaunošana 02.08.2017 Pabeigts
04.07.2017 PND 2017/18M Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam 18.07.2017 Pabeigts
30.06.2017 PND 2017/17AK Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 1. un 2. kārtas būvdarbi 02.08.2017 Pārtraukts
12.06.2017 PND 2017/16M Preiļu parka četru tiltiņu atjaunošana 26.06.2017 Pārtraukts
09.06.2017 PND 2017/15M Preiļu vasaras estrādes izbūve 20.06.2017 Pārtraukts
02.05.2017 PND 2017/14M Būvprojektu `Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpu pārbūve` un `Preiļu 1.pamatskolas telpu pārbūve` ekspertīzes nodrošināšana 15.05.2017 Pabeigts
24.04.2017 PND 2017/13AK `Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana` 2. kārta 22.05.2017 Pabeigts
13.04.2017 PND 2017/12M Pašvaldības autoceļa Gaigalova – Gaigalova Aizkalnes pagastā ikdienas uzturēšanas darbi, asfaltbetona seguma atjaunošana (bedrīšu vienlaidus remonts ar ieklājēju) 27.04.2017 Pabeigts
05.04.2017 PND 2017/11AK Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vajadzībām 26.04.2017 Pabeigts
Atpakaļ